โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผักและผลไม้

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน : TPQI) จัดทำ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพอาหารและเครื่องดื่ม  สาขาการแปรรูปผักและผลไม้”   และได้มีการจัดประชุมนำเสนอข้อมูล และการประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ  ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน และวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2559  ณ โรงแรมอวานี  เอเทรียม  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  กรุงเทพมหานคร  โดยมีสมาคม/บริษัทและผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพเกี่ยวข้องเป็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพดังนี้  

1  คุณวิศิษฐ์  ลิ้มลือชา : นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

2  คุณสมบูรณ์  แก้วเกรียงไกร : นายกสมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสุราพื้นบ้านไทย

3  คุณวิรัช  ปิยพรไพบูลย์ : นายกสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย

4  คุณพรชัย  พูลสุขสมบัติ : ประธานกรรมการบริหารบริษัทสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)

5  คุณพิชชาภรณ์ อาชววงศ์ทิพย์ : ผู้อำนวยการสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

 TPQI 00

 TPQI 01

TPQI 02

TPQI 03

TPQI 04

TPQI 05

 

Receive email on newsletter

Etiam faucibus bibendum lorem vehicula on Suspendisse lacinia sem nulla tincidunt tist aliquam sed turpis Maecenas et egestas diam. Morbi mattis, orci ut adipiscing suscipit, quam magna facilisis massa

We stay Connected

RSS Twitter Facebook Vimeo Skype
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Header

Background Color
Background Image

Logo Wrapper

Background Color
Background Image

Main Menu

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Breadcrumb

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Slideshow

Background Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Left Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Right Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Testimonial Wrapper

Background Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image