[CSR 2021] บริจาคสินค้าบริโภคสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนในจังหวัดระยอง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดส่งมะม่วงกระป๋องจำนวน 19,790 กระป๋อง และผลไม้อบแห้งจำนวน 8,942 ถุง ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์, ชุมชนอาสาสมัคร, โรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็ก และราชการท้องถิ่นในจังหวัดระยอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงานต่อสู้กับ COVID-19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  14 กรกฏาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564

สนง.สาธารณสุขจังหวัดระยอง

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงพยาบาลระยอง

สนง.สาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา

โรงพยาบาลนิคมพัฒนา  (ซอย8)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา

โรงพยาบาลบ้านค่าย

โรงพยาบาลปลวกแดง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่น้ำคู้

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8

ชุมชนสายเอก-หมู่บ้านเพลินตา

ชุมชนซอย 2

ชุมชนกุหลาบดำ

ชุมชนมาบข่า-มาบใน

เทศบาตำบลมาบข่าพัฒนา

เทศบาลตำบลมาบข่า

เทศบาลตำบลมะขามคู่ 

อบต.พนานิคม

อบต.นิคมพัฒนา ซอย4

โรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก (อบต . นิคม)

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3

โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะขามคู่  1

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7

โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะขามคู่  2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบข่า

 

 

batch 267299

batch 267298

batch 267300

286442

286476

297379

297380

 297381

162293 

304474

306851

306852

306853

 306854

 

 

 

 

 

Receive email on newsletter

Etiam faucibus bibendum lorem vehicula on Suspendisse lacinia sem nulla tincidunt tist aliquam sed turpis Maecenas et egestas diam. Morbi mattis, orci ut adipiscing suscipit, quam magna facilisis massa

We stay Connected

RSS Twitter Facebook Vimeo Skype
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Header

Background Color
Background Image

Logo Wrapper

Background Color
Background Image

Main Menu

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Breadcrumb

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Slideshow

Background Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Left Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Right Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Testimonial Wrapper

Background Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image